De Goedkoopste Persoonlijke Leningen Vergelijken

Hieronder zie je de persoonlijke leningen met de rentevoet (JKP) ernaast. De officiële benaming van een persoonlijke lening is lening op afbetaling. De rentevoet op deze website is de minimum rente. Je kan leningen vergelijken volgens rentevoet, kredietverstrekker en leenbedrag.

Product min max vanaf Detail
Beobank
Comfortlening Plus
€2,500 €7,500 5.70% Lening op Afbetaling – Vb.: U leent €5500. Looptijd is 26 maanden. Aan een JKP van 5,7% (Vaste debetrentevoet: 5,7%) betaalt u maandelijks €225,01. Het totaal terug te betalen bedrag is €5850,26. Aanvraag
Cetelem
Persoonlijke Lening
€2,501 €75,000 5.95% Lening op Afbetaling – Vb.: U leent €5000. Looptijd is 36 maanden. Aan een JKP van 5,95% (Vaste debetrentevoet: 5,79%) betaalt u maandelijks €151,64. Het totaal terug te betalen bedrag is €5459,04. Aanvraag
Cofidis
Lening op Afbetaling
€5,000 €25,000 6.4% Lening op Afbetaling – Vb.: U leent €6200. Looptijd is 42 maanden. Aan een JKP van 5,9% (Vaste debetrentevoet: 5,9%) betaalt u maandelijks €163,31. Het totaal terug te betalen bedrag is €6859,02. Aanvraag
Hello Bank Lening Digitale Apparaten
€500 €2,500 2.40% Lening op Afbetaling – Vb.: U leent €500 voor een smartphone. Looptijd is 12 maanden. Aan een JKP van 2,4% (Vaste debetrentevoet: 2,35%) betaalt u maandelijks €42.20. Het totaal terug te betalen bedrag is €506.40. Aanvraag
Finalys
Persoonlijke Lening
€2,501 €100,000 5.95% Lening op Afbetaling – Vb.: U leent €10000. Looptijd is 60 maanden. Aan een JKP van 10,50% (Vaste debetrentevoet: 10,50%) betaalt u maandelijks €212,62. Het totaal terug te betalen bedrag is €12757,20. Aanvraag
Auxifina
Persoonlijke Lening
€2,501 €30,000 10.5% Lening op Afbetaling voor persoonlijke doeleinden– Vb.: U leent €8000. Looptijd is 48 maanden. Aan een JKP van 10,50% (Vaste debetrentevoet: 10,50%) betaalt u maandelijks €203. Het totaal terug te betalen bedrag is €9744. Aanvraag
Beobank
Stookolielening
€500 €2,500 3.49% Lening op Afbetaling (mits voorleggen van stookoliefactuur) – Vb.: U leent €2000. Looptijd is 12 maanden. Aan een JKP van 3,49% (Vaste debetrentevoet: 3,49%) betaalt u maandelijks €169,78. Het totaal terug te betalen bedrag is €2037,36. Aanvraag
Beobank
Lening op Afbetaling
€2,500 €70,000 13.50% Lening op Afbetaling (met 2 maanden uitstel van betaling) – Vb.: U leent €12000. Looptijd is 45 maanden. Aan een JKP van 10,50% (Vaste debetrentevoet: 10,50%) betaalt u 1 maand €0 en 44 maanden €329,78. Het totaal terug te betalen bedrag is €14510,32. Aanvraag
Auxifina
Vakantielening
€2,501 €30,000 9.75% Lening op Afbetaling voor persoonlijke doeleinden– Vb.: U leent €8000. Looptijd is 48 maanden. Aan een JKP van 10,50% (Vaste debetrentevoet: 10,50%) betaalt u maandelijks €203. Het totaal terug te betalen bedrag is €9744. Aanvraag
Auxifina
Huwelijkslening
€2,501 €30,000 9.75% Lening op Afbetaling voor persoonlijke doeleinden– Vb.: U leent €8000. Looptijd is 48 maanden. Aan een JKP van 10,50% (Vaste debetrentevoet: 10,50%) betaalt u maandelijks €203. Het totaal terug te betalen bedrag is €9744. Aanvraag

 

Wat is een persoonlijke lening, en hoe werkt het?

koppel zoekt de juiste persoonlijke lening op afbetalingDe benaming “persoonlijke lening” is eigenlijk slechts een gemaksvorm van de officiële naam van dit financieel product “een persoonlijke lening op afbetaling”. Het is dus een bepaalde vorm van een lening op afbetaling (LOA). Een die doorgaans wordt aangevraagd voor een relatief beperkt bedrag en voor een niet gespecificeerde uitgave. Evenals de andere vormen van een lening op afbetaling kent ook een persoonlijke lening geen hypotheek of ander onderpand. Het inkomen, de krediethistorie en de reeds lopende leningen van de aanvrager zijn voor de kredietverlener de beslissende factoren om een persoonlijke lening wel of niet te vertrekken, en om vast te stellen tot welk bedrag geleend kan worden. Een lening is immers een commercieel product welke aan het eind van de rit moet uitpakken in winst voor de bank.
Aangezien de karakteristieken van een persoonlijke lening dezelfde zijn als die van een lening op afbetaling, is het praktischer om deze krediet formule te analyseren.

De karakteristieken van een lening op afbetaling.

De persoonlijke lening op afbetaling wordt gezien als een van de eenvoudigste kredietvormen op de financiële markt. De opzet van een LOA is zeer eenvoudig en het krediet kent een nagenoeg rechtlijnig verloop. De volgende karakteristieken zijn relatief standaard voor een lening op afbetaling:

  • De volledige leensom wordt door de kredietgever in één keer ter beschikking gesteld.
  • De lening kent geen hypotheek of ander onderpand.
  • De looptijd van de persoonlijke lening wordt vooraf vastgesteld.
  • De aflossing van de persoonlijke lening vind plaats middels maandelijkse stortingen (overmakingen). Doorgaans op een vaste dag van de maand (bijvoorbeeld de 4e).
  • De kosten voor de persoonlijke lening wordt middels een jaarlijks kosten percentage, JKP, door de kredietverstrekker in rekening gebracht.
  • Het JKP geldt voor de totale leensom (ook indien de kredietnemer het geleend bedrag slechts gedeeltelijk gebruikt).
  • De hoogte van het JKP wordt vooraf vastgesteld en blijft voor de totale looptijd van de lening hetzelfde.

Noot: In de praktijk hanteren banken, of andere kredietverstrekkers, wel vaker een eigen flexibelere modus voor deze krediet-formule. Hierbij zijn ze aan diverse wettelijk vastgestelde bepalingen gebonden, aangezien de contouren voor een lening op afbetaling vastgelegd zijn in de Belgische economische wetgeving.

De leensom, de looptijd en de aflossing.

Bij een LOA betekent afbetaling dat het geleend bedrag in gedeelten terug betaalt mag worden. De kredietnemer leent dus een vooraf vastgesteld bedrag voor een vooraf vastgestelde periode, en zal dit middels evenredige aflossingen terug betalen aan de bank. Als bij een lening op afbetaling bijvoorbeeld € 15.000 wordt geleend voor een periode van vijf jaar (60 maanden) dan zal elke maand € 250 moeten worden afgelost. De aflossing van de schuld betreft slechts het eerste aspect van de LOA, want hiernaast zal de bank maandelijks ook rente in rekening brengen voor de dienst die aan de kredietnemer verleent wordt. Deze maakt namelijk vijf jaar lang gebruik van geld van de bank.

De rente uitgedrukt in jaarlijks kosten percentage.

Bij een lening op afbetaling wordt voor het vaststellen van de rente nu bijna standaard de JKP-grondslag toegepast. Middels het jaarlijkse kosten percentage wordt door de kredietverstrekker alle kosten van het krediet (rente, administratie, premies) in één percentage vastgelegd. Middels dit percentage wordt op maandbasis berekend wat jij de bank voor haar dienst verschuldigd bent.

JKP maakt dat het verloop van een persoonlijke lening op afbetaling eenvoudig te monitoren is voor beide partijen. Indien het jaarlijks kosten percentage bijvoorbeeld op 6% is vastgesteld houdt dit in dat maandelijks 0.5% JKP (een twaalfde deel) aan de bank verschuldigd is. Dit wordt altijd over het saldo van de schuld berekend. Op een lening op afbetaling van € 15.000 met een looptijd van vijf jaar en een JKP van 6.0% zal de eerste maand € 75 aan rente betaald worden. Omdat deze eerste maand meteen ook € 250 van de schuld wordt afgelost zal de tweede maand de JKP berekend worden over de restschuld van € 14.750, en zo verder. De maandelijkse kosten voor de lening zullen dus gedurende de looptijd gelijkmatig afnemen.

Noot: De rente op een persoonlijke lening op afbetaling is doorgaans hoger dan de rente op andere type kredieten. Dit komt ten eerste door de afwezigheid van onderpand. En ten tweede omdat bij een LOA er garantie is dat de rente vast blijft staan. Als de marktrente in België stijgt, of daalt, is dit niet van invloed op het JKP.

De besteding van een lening op afbetaling.

Met een persoonlijke lening mag in theorie van alles gefinancierd worden. De besteding hoeft niet te worden vermeld aan de bank. Het geleend geld wordt immers aangewend voor ‘persoonlijke’ behoefte. De bank bepaald aan de hand van het profiel van de kredietnemer tot welk bedrag deze kan lenen en welk JKP aan het krediet gekoppeld wordt. Hierbij geldt dat hoe hoger het ‘risico’ van de lening hoe hoger de JKP.

Wat is het maximum bedrag voor een persoonlijke lening?

Er bestaat helaas weinig eenduidigheid tussen kredietverstrekkers over de status en de grens van een persoonlijke lening binnen de formule van de lening op afbetaling. In algemene zin worden persoonlijke leningen geacht niet hoger dan gemiddeld € 30.000 te gaan, maar in de praktijk blijken kredietverstrekkers onder de noemer persoonlijke lening tot zelfs € 70.000 aan te bieden. Hierbij dient gesteld te worden dat deze optie bijna altijd slechts beschikbaar is voor cliënten waarmee een lange en positieve kredietrelatie bestaat.

Noot: Een persoonlijke lening mag in principe niet vervroegd terug betaald worden. Hiervoor kunnen financiële instellingen een boete in rekening brengen. In België heeft de overheid recent nieuwe regelgeving ingevoerd om de hoogte van deze boete te reguleren.